BKR en uw rechten

Rechten van consumenten
Wilt u zien wat er over uw buurman bekend is in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI)? Dan moeten we u teleurstellen. De gegevens van uw buurman zijn voor u verboden terrein. U kunt alleen uw eigen gegevens opvragen. Als consument hebt u een aantal rechten als het gaat om uw eigen gegevens.

U hebt het recht om uw eigen gegevens in te zien, het ‘recht van inzage’. U kunt ook opvragen welke deelnemers de afgelopen 12 maanden naar uw gegevens hebben geïnformeerd. Het inzien van uw gegevens kost in beide gevallen € 4,50. Wilt u weten hoe u uw gegevens kunt opvragen? Lees dan de inzageprocedure.

Bent u van mening dat de gegevens die u hebt ingezien onjuist zijn? Dan kunt u een verzoek tot correctie indienen bij de deelnemer die uw gegevens heeft aangemeld of bij BKR. U hebt ‘het recht op correctie’ als uw gegevens onjuist zijn. Wij kunnen uw gegevens alleen wijzigen in opdracht van de deelnemer die uw gegevens heeft aangemeld. Bij correctie krijgt u vanzelfsprekend uw € 4,50 terug die u hebt betaald voor het inzien van de gegevens. Daarnaast ontvangt u automatisch een gecorrigeerde overzicht.

Geschillencommissie BKR
Kunt u het niet eens worden met de deelnemer over hoe hij uw gegevens heeft aangemeld? Dan kunt u ons vragen om te bemiddelen. Een andere mogelijkheid is om een beroep te doen op de Geschillencommissie BKR. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of de deelnemer en BKR zich hebben gehouden aan de BKR regels. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. Dit betekent dat de deelnemer, BKR en u zich moeten neerleggen bij de uitspraak. Wilt u meer lezen over hoe u uw zaak kunt voorleggen aan de Geschillencommissie BKR? Lees dan de Procedure Geschillencommissie