Hypotheek met BKR codering.

BKR codering.
Als je een BKR codering achter je naam hebt staan dan kun je hiervan last ondervinden bij het oversluiten of afsluiten van een hypotheek.

Een BKR codering houdt namelijk in dat je een negatieve registratie hebt bij het BKR. Het BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Bij dit bureau wordt van alle consumenten in Nederland bijgehouden hoeveel krediet ze op hun naam hebben staan. Met dit krediet worden  niet alleen leningen in geld bedoeld maar ook vormen van kredieten als een winkelpas of bijvoorbeeld een abonnement op een mobiele telefoon. Ook gegevens over financiële verplichtingen hiervan zijn bij het BKR bekend. Wil je graag ergens een hypotheek afsluiten of oversluiten dan zal de hypotheek verstrekker in kwestie in vrijwel alle gevallen controleren of je een BKR codering achter je naam hebt staan.

Ontstaan negatieve BKR codering.
Als je ergens een krediet hebt lopen dan zullen de gegevens hiervan dus bekend zijn bij het BKR. Ook van de maandelijkse betalingen zijn ze bij het BKR op de hoogte. Nu kan het voorkomen dat je om wat voor reden dan ook niet (langer) meer aan deze betalingsplicht kunt voldoen. Op die manier zal je dus een betalingsachterstand ontwikkelen. Nu denk je waarschijnlijk; dan werk ik die betalingsachterstand toch snel weer weg als ik weer de financiele middelen heb? Zo werkt het dus niet. Al na 2 maanden betalingsachterstand krijg je een negatieve codering achter je naam te staan. Deze coderingen worden nog weer onderverdeeld. Bij een code van achterstand met de betalingen is het een A-code. Werk je deze achterstand weg dan zal deze A-code worden omgezet naar een H-code, de H van hersteld. De code blijft dus bestaan ook al heb je de betalingsachterstand weggewerkt. Kredietverleners kunnen dan dus zien dat je een betalingsachterstand hebt gehad. Pas 5 jaar na afloop van je krediet zal deze negatieve codering achter je naam verdwijnen.

Gevolgen negatieve BKR codering.
De gevolgen van het hebben van een negatieve BKR codering kunnen erg vervelend zijn. Wil je gedurende de periode dat je op deze manier bij het BKR geregistreerd staat opnieuw ergens een krediet aanvragen dan zal dit bij vrijwel alle krediet verstrekkers erg moeilijk worden. Veel van hen willen geen financiële risico's lopen omdat uit je gegevens van het BKR blijkt dat je wel eens betalingsachterstand hebt gehad in het verleden. Zeker als de negatieve codering bij het BKR iets is waar je zelf weinig aan kunt doen is dit natuurlijk vervelend. Het kan namelijk ook zo zijn dat deze betalingsachterstand is ontstaan door domme pech, bijvoorbeeld de rekeningen zijn na je verhuizing niet goed doorgestuurd. En helemaal als je wel degelijk in staat bent om aan je financiële verplichtingen te voldoen is het erg frustrerend als je overal geweigerd wordt voor een krediet.

Hypotheek met BKR codering.
Stap je bij een bank naar binnen om hier een hypotheek af te sluiten maar zij constateren een negatieve BKR codering dan zal je ook hierbij grote moeilijkheden ondervinden. Vrijwel alle banken zullen je op grond van je negatieve BKR codering weigeren. Erg vervelend maar gelukkig zijn er wel hypotheek verstrekkers te vinden waar je wel terecht kunt voor een hypotheek, ondanks je negatieve BKR codering. Deze hypotheek verstrekkers gaan wel na of je een BKR codering hebt maar zij zijn van mening dat, mits je inkomen en je vaste lasten het toelaten natuurlijk, het voor jou ook mogelijk moet zijn om een hypotheek over te sluiten of een hypotheek af te sluiten. De financieel adviseurs die werkzaam zijn bij deze hypotheek verstrekkers zijn gespecialiseerd in BKR hypotheken en weten precies hoe zij dit voor je kunnen bewerkstelligen. Wil je graag precies weten wat voor in jouw situatie mogelijk is dan is het zeker aan te raden om eens geheel vrijblijvend contact met hen op te nemen. Op het internet zijn zeker adressen te vinden van krediet verstrekkers die ook hypotheken met BKR coderingen verstrekken.

Hoogte van hypotheek met BKR codering.
Er zal verder weinig verschil zitten tussen een hypotheek met BKR codering of een “normale” hypotheek. Natuurlijk is niet exact te zeggen in dit artikel wat voor hypotheek mogelijk is. Dit is van tal van zaken afhankelijk. Zo zal er ook wel degelijk onderling bij verschillende hypotheek verstrekkers verschil zitten, dit door de gehanteerde rentepercentages enzovoorts. Er bestaat altijd de mogelijkheid om een vrijblijvende offerte aan te vragen, zo krijg je een duidelijk beeld van hetgeen mogelijk is. Doe je dit bij meerder hypotheek verstrekkers dan kun je ook heel duidelijk de onderlinge verschillen zien.

Risico hypotheek met BKR codering.
Het is wel erg belangrijk om voor je zelf goed na te gaan dat je nooit te veel krediet neemt, of een te hoge hypotheek afsluit. Het kan erg verleidelijk zijn dat je ondanks je BKR codering toch geld kunt lenen, of een hypotheek kunt krijgen of oversluiten maar je moet er wel zeker van zijn dat je aan de daaruit voortvloeiende financiele verplichtingen kunt voldoen.

geld lenen bkrHypotheek BKR

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Bij het BKR worden alle kredieten die in Nederland worden verstrekt bijgehouden in een systeem.

Dit met als doel het beschermen van consumenten,  zodat ze niet te veel geld lenen. Maar een ander doel is het informeren van eventuele kredietverstrekkers waar kredieten worden aangevraagd. Deze kredietverstrekkers kunnen gegevens bij het BKR opvragen en krijgen dan een duidelijk beeld van eventuele kredieten en ook van eventuele BKR coderingen.

BKR coderingen.
Zoals gezegd worden bij het BKR alle kredieten die worden opgenomen geregistreerd. We spreken dan niet alleen van geld leningen maar ook mobiele telefoon abonnementen en winkelpas houders worden hier geregistreerd. Ben je in het bezit van een creditcard dan zal ook dit bij het BKR geregistreerd staan. Ook alle informatie omtrent maandelijkse betalingen voortvloeiend uit deze kredieten is bij het BKR bekend. Als iemand een bepaald soort krediet heeft dan kan het voorkomen, door wat voor reden dan ook, dat diegene niet (langer) aan de financiele verplichtingen kan voldoen. Is dit het geval dan ontstaat hierdoor een betalingsachterstand. Al bij een betalingsachterstand van 2 maanden kun je een BKR codering krijgen. Dit is een zogenaamde A-codering, de A van Achterstand. Als deze betalingsachterstand echter is weggewerkt dan wordt deze A-code omgezet naar een H-code, de H van Hersteld. De codering blijkt echter wel staan. Deze zal pas uit het systeem van het BKR verwijderd worden 5 jaar na afloop van het krediet.

Hypotheek BKR.
Iemand die bij het BKR geregistreerd staat met een negatieve code, een A- of H-code, zal veel moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een hypotheek. Vrijwel alle banken en andere hypotheek verstrekkers zijn verplicht om eerst bij het BKR te informeren naar bestaande kredieten en eventuele betalingsachterstanden hiervan. Heb je dus een negatieve registratie bij het BKR dan zal dit bij hen bekend worden. Dit kan voor deze banken en hypotheek verstrekkers een reden zijn om je geen hypotheek te willen verstrekken. Zij willen geen financieel risico lopen doordat uit deze gegevens blijkt dat je niet aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, of hebt voldaan.

Terecht?
Is het wel terecht dat veel banken en hypotheek verstrekkers de conclusie trekken dat je een soort van “risicoklant” bent? Er zijn ook veel gevallen waar mensen niet zo veel kunnen doen aan hun negatieve codering bij het BKR. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat rekeningen naar het oude woonadres zijn gestuurd nadat iemand is verhuisd. Of het kan zo zijn dat door bijvoorbeeld een scheiding niet helemaal duidelijk was wie voor de betalingen verantwoordelijk was. En als je dan ook nog bedenkt dat een registratie bij het BKR al na slecht 2 maanden betalingsachterstand kan ontstaan dan is het natuurlijk erg vervelend dat je hierdoor grote problemen kan ondervinden bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek.

Ondanks je BKR registratie toch een hypotheek?
Gelukkig zijn er wel degelijk hypotheek verstrekkers te vinden waar je ondanks je negatieve BKR codering wel terecht kunt als je een hypotheek wilt afsluiten of je bestaande hypotheek wilt oversluiten. Deze hypotheek verstrekkers zijn hier dan ook in gespecialiseerd. Er zal worden gekeken naar je inkomen en vaste lasten en op basis van deze gegevens zullen de mogelijkheden voor een hypotheek worden bekeken. Als blijkt dat je financieel prima in staat bent om aan de financiele verplichtingen te kunnen voldoen dan zijn de deze hypotheek verstrekkers van mening dat je zeker in aanmerking moet kunnen komen voor een hypotheek, ongeacht de BKR codering.

Advies en offerte hypotheek BKR.
Wil je graag precies weten wat de mogelijkheden voor jou zijn mocht je graag een hypotheek willen afsluiten dan is het aan te bevelen om hier een gedegen advies over in te winnen. Ook is het natuurlijk raadzaam om vrijblijvend een offerte aan te vragen bij een van deze hypotheekverstrekkers. Op het internet kun je ook veel informatie omtrent hypotheken met BKR vinden. Ook zul je hier adressen van deze hypotheek verstrekkers kunnen vinden. Op veel sites kun je een indicatie krijgen van de maximale hypotheek die in jouw situatie mogelijk is. Door het invullen van een aantal gegevens op je scherm wordt hiervan een berekening gemaakt. Wil je echter exact weten wat mogelijkheden zijn dan kun je het beste een offerte aanvragen. Doordat er nogal eens wat verschil zit tussen verschillende hypotheek verstrekkers en de rentepercentages die zij hanteren is het verstandig om bij meerdere aanbieders een offerte aan te vragen. Je kunt op die manier goed bekijken welke hypotheek het beste bij jouw persoonlijke en financiële situatie past.

hypotheekHet zijn meestal de hogere inkomensgroepen welke in aanmerking mogen komen voor een hypotheek lening. Hetgeen duidelijk is te uit te leggen omdat deze groep meer zekerheid kan bieden voor het aflossen van de hypotheek. Het elk jaar inkomen voor aftrek van de belasting is geenszins toegankelijk om bijvoorbeeld een huis te kopen. Desondanks zijn beschikken over de huizen is voor velen een dromen die werkelijkheid kunnen worden met het aangaan van een lening met onderpand. Met tussenkomst van uw juiste rekenkundige vaststelling van uw maximaal te krijgen hypotheek kunt u checken hoe groot uw hypothecaire lening in totaal kan zijn en hierdoor weet u precies of u daarmee uw droomappartement kunt aanschaffen. Hoeveel hypotheek bent u in staat te ontvangen en op hoeveel uw maximale hypotheken rekenkundig wordt vastgesteld hangt o.a. af van uw inkomen voor aftrek van de belastingen, zijn de veel voorkomende vragen waarmee experts in de hypotheek vaststelling en financiële analytici u exact in desgewenst in kunnen van advies dienen. Dus bereken uw maximaal vastgestelde hypotheek en bewerkstellig uw droomhuis

Diverse lening met of zonder een onderpand

Het is verstandig om de verschillende hypothecaire lening zonder miscalculaties met elkaar te overwegen. Vergelijk de biedingen van de hypotheek aanbieders en onderzoek de voorwaarden zorgvuldig. Er zijn verschillende vormen van hypotheek. Voor zover u nu pas een huis wilt kopen, is een hypotheek volgens annuïteit berekening waarschijnlijk de beste optie. Deze hypotheekvorm is zeer geschikt voor groepen met minder inkomen en welke voor de aankoop van een huis een maximaal bepaalde hypotheek dringend nodig hebben hebben. Het maandelijkse te betalen rentebedrag moet kunnen bekostigt worden ten behoeve van de hypothecaire lening. De kosten met betrekking tot deze vorm van hypotheek zijn voornamelijk in het niet hoge segment, daar het aflossingsdeel van het maandelijks vastgestelde bedrag van deze hypothecaire leningen erg laag zijn. Aan de hand van de lage kosten bent u in staat met deze lening een groter bedrag te lenen dan als bij b.v. de lineairehypotheek. In combinatie met een aflossingsvrij deel en Nationale Hypotheek Garantie is deze vorm van hypothecaire lening bijzonder geschikt voor mensen met een minder groot bruto inkomen. Door middel van de exacte berekening van een maximaal vastgestelde hypotheken krijgt u dan precies een overzicht van de te verkrijgen leningen met een onderpand als borg.

Hypotheek Aflossen

Het af te lossen bedrag moert zijn overeenkomstig de calculatie volgens de annuïteitsmethodologie. Dat komt erop neer dat iedere maand kosten moeten worden betaald voor de duur van die totale periode van aflossing. Dit is te vergelijken met tenminste gedurende de vaste periode waarbij u de interest bedrag heeft vastgezet. Hypotheekverstrekkers benoemen deze tijdsperiode de rentevaste periode. Het voor elke maand over de brug te komen financieel bedrag, inclusief de jaarlijkse rente, is het deel van de interest en het deel van de aflossing. Door de maandelijks aflossingsbedragen vermindert ook de neer te tellen kosten en de te betalen interest kosten, want je betaalt het rente over de te betalen schuld.
Met betrekking tot de berekening ten aanzien de elke maand jaarlijkse rente zijn er verscheidene bereken methodes, elk jaar later, halfjaarlijks nader en iedere maand achteraf later. Een voordelige methode is om iedere maand een rekenkundige methode te ondergaan. Dit komt omdat bij iedere maand het af te lossen bedrag de nog te betalen schuld maandelijkse steeds kleiner wordt met als resultaat dat er een kleiner rentebedrag betaald hoeft te worden dan vergeleken met de overige twee methodieken. De maandelijks achteraf betalen methodiek komt ook het meest voor.

Enkele soorten hypotheek vormen

Naast de annuïteitshypotheek zijn er diverse soorten en of vormen van leningen met een onderpand ter beschikking. Welke vorm hypotheekvorm exact voor u geschikt zijn , bepaalt afhankelijk de exacte maximum hypotheken berekening. Calculeer die maximaal te ontvangen hypothecaire lening en zie toe hoe groot de hypotheek maximaal kan zijn. De berekening van uw hypotheek zijn dus van eminent belang.

De andere vormen van hypotheek waar u in aanmerking kunt komen zijn:

  • Aflossingsvrije hypotheek;
  • Spaarhypotheek;
  • Lineaire hypotheek;
  • Bankspaarhypotheek;
  • Krediethypotheek;
  • Lijfrentehypotheek;
  • Beleggingshypotheek;
  • Effecten hypotheek;
  • Hybride hypotheek.