De BKR Score Uitleg

BKR Score
In aanvulling op de informatie uit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) kan een deelnemer uw BKR Score opvragen. BKR Score geeft aan of er een hoog of laag risico wordt verwacht als hij u een krediet verstrekt. Het geeft niet aan of u het krediet krijgt. Dit beslist de deelnemer. Hij kijkt hiervoor niet alleen naar de BKR informatie, maar ook naar informatie die BKR niet heeft. Bijvoorbeeld naar uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie.

Met BKR Score heeft de deelnemer extra informatie om een zorgvuldige en verantwoorde beslissing over uw kredietaanvraag te nemen. Zo helpt BKR Score voorkomen dat u financieel gesproken teveel hooi op uw vork neemt. Daarbij helpt het de financiĆ«le risico’s voor deelnemers te beperken.

Hoe werkt BKR Score?
Bij BKR Score worden de gegevens over uw leen- en aflosgedrag en uw leeftijd vergeleken met dezelfde gegevens van alle personen in CKI. Dit gebeurt op basis van een statistisch rekenmodel. Uw BKR Score wordt uitsluitend berekend als de deelnemer hier om vraagt. Deze berekening vindt alleen plaats als
1. uw gegevens in CKI voorkomen en
2. u geen lopend betalingsprobleem bij uw krediet(en) hebt staan.

De berekening wordt elke keer opnieuw gemaakt wanneer de deelnemer uw BKR Score aanvraagt. Hierdoor wordt uw BKR Score voortdurend aangepast aan uw meest recente situatie.