GSM abonnement en BKR

Ik heb een gsm-abonnement. Ben ik nu bekend bij BKR?
Bij BKR zijn alleen de gsm-abonnementen bekend van de aanbieders van mobiele telefonie die bij ons zijn aangesloten. Bij BKR zijn de prepaid telefoonkaarten niet bekend. Zodra u bij een van de aanbieders een gsm-abonnement hebt afgesloten, worden de gegevens hiervan aangemeld bij BKR. Dit doet de aanbieder van mobiele telefonie waarbij u het abonnement hebt afgesloten. Vanaf dat moment bent u bekend bij ons. Dit blijft zo totdat het gsm-abonnement is beëindigd. Dan gaat de bewaartermijn in. BKR informeert nog vijf jaar over uw gsm-abonnement. Bij uw gegevens staat dan vermeld dat het abonnement is beëindigd en per wanneer. Uw gegevens verdwijnen automatisch bij BKR als de bewaartermijn van vijf jaar is verstreken.

Vanaf wanneer weet BKR over mijn gsm-abonnement?
Als uw gsm-abonnement ingaat, worden de gegevens hiervan aangemeld bij BKR. Vanaf dat moment is uw gsm-abonnement bekend bij BKR.

Wat weet BKR over mijn gsm-abonnement?
Bij BKR zijn de volgende gegevens uit het abonnement bekend:

Geboortenaam
Voorletter(s)
Geboortedatum
Adres
Postcode en Woonplaats
Datum waarop het abonnement ingaat
Datum waarop het abonnement is beëindigd
Het telefoonnummer
Eventuele bijzonderheden in de betaling van het abonnement.
Waarom informeert BKR over gsm-abonnementen?
BKR informeert over gsm-abonnementen om te helpen voorkomen dat u meer betalingsverplichtingen aangaat dan dat u kunt betalen. Om dezelfde reden informeert BKR ook over kredieten. Aan de andere kant helpt BKR zo de financiële risico’s van aanbieders van mobiele telefonie en financiële dienstverleners te beperken