Informatie verstrekken aan deelnemers BKR

Alleen organisaties die zijn aangesloten bij BKR kunnen het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) raadplegen. Wij noemen hen deelnemers. Deelnemers hebben als enige of belangrijkste hoofdactiviteit het bedrijfsmatig en voor eigen rekening en risico kredieten verstrekken aan natuurlijke personen. Op dit moment telt BKR ongeveer 230 deelnemers. Samen met hun kantoren en filialen kunnen zij vanuit ruim vierduizend vestigingen de gegevens in CKI raadplegen.

Een deelnemer die bij ons informeert naar uw gegevens ziet vrijwel dezelfde gegevens als u. Naast persoonsgegevens, ziet hij kredietgegevens aan en eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet. Als consument ziet u daarnaast ook met welke deelnemer u het krediet hebt afgesloten. Dit ziet een deelnemer niet.