Hypotheek en BKR, kan ik een hypotheek afsluiten met BKR?

Kredietgegevens
In CKI staat precies welk krediet of gsm-abonnement iemand op zijn naam heeft of had staan in Nederland. Het gaat alleen om kredieten. Een hypothecair krediet is in principe niet bij ons bekend. Deze wordt pas bij de hypotheekverstrekker aangemeld als u langer dan 120 dagen een termijnbedrag niet hebt betaald. Andere betalingsverplichtingen zijn niet bij de hypotheker bekend. Zij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn om een beeld te vormen van uw leen- en aflosgedrag. Zo is bijvoorbeeld zichtbaar hoe hoog het geleende bedrag is, maar niet waarvoor u het gebruikt.

In CKI komen de volgende kredietgegevens voor:

  • het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden,
  • het moment waarop het krediet ontstond
  • de maand waarin volgens afspraak met de deelnemer het krediet volledig moet zijn afgelost.
  • de maand waarin het krediet daadwerkelijk is beëindigd.
  • de kredietsoort en eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van het krediet.

Voorwaarden verwerking kredietgegevens
Het CKI informeerd over vrijwel alle kredieten of gsm-abonnementen die aan consumenten in Nederland zijn verstrekt. Deze worden bij het CKI gemeld volgens de BKR regels.

  • het krediet heeft een looptijd van tenminste drie maanden,
  • het geleende bedrag is minimaal € 500 en maximaal € 125.000,
  • het krediet is verstrekt aan een natuurlijk persoon.

Met een natuurlijke persoon wordt een consument bedoeld, maar ook bedrijven waarbij de directeur/eigenaar hoofdelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Bijvoorbeeld bij een éénmanszaak.