Leen en aflosgedrag BKR

Met het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) kunnen wij betrouwbare en objectieve informatie bieden over het leen- en aflosgedrag van consumenten. Onze deelnemers informeren ons over de kredieten die zij hebben verstrekt aan consumenten. Wij verwerken deze gegevens in CKI.

Circa 95% van de consumenten die bij ons bekend is, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. Een deelnemer die informeert naar hun gegevens, ziet dat zij altijd stipt aan hun verplichtingen hebben voldaan.

Slechts 5% van alle consumenten die bij ons bekend zijn, heeft moeite met terugbetalen. Zij zijn genoodzaakt om betaaltermijnen uit te stellen. Een betalingsachterstand wordt pas enige tijd nadat betaald had moeten worden gemeld bij ons. Deelnemers zijn verplicht de consument vooraf te waarschuwen dat de achterstand wordt gemeld als de betaling langer wordt uitgesteld of als er geen betalingsregeling is getroffen. Als het krediet is beëindigd wordt de einddatum van het krediet vermeld in CKI. Vijf jaar nadat het krediet is beëindigd verdwijnen de gegevens van het beëindigde krediet uit het bestand.

Actuele informatie
Wij verstrekken informatie over wie welk krediet heeft of had in Nederland. De gegevens van het verstrekte krediet worden direct na de administratieve verwerking bij de kredietverlener aan ons doorgegeven. Dit zijn de deelnemers verplicht volgens de BKR regels.

Wij ontvangen uw gegevens van de deelnemers met wie u een krediet hebt afgesloten. Zij informeren ons ook over veranderingen in uw gegevens. Een verandering kan zijn een adres- of naamswijziging. Maar ook dat u het krediet volledig hebt afgelost, dat er een betalingsachterstand is ontstaan of ingelopen. Samen met onze deelnemers houden wij uw gegevens actueel en correct