Niet alleen betaalproblemen bekend bij BKR

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) staan de betalingsverplichtingen van alle consumenten die in Nederland een krediet hebben of hadden in de afgelopen vijf jaar. Het gaat dus om alle kredieten en niet alleen om kredieten waarbij betaalproblemen zijn ontstaan. Circa 95% van de consumenten die bij ons bekend is, komt zonder problemen de betalingsverplichtingen na. Kredieten worden in CKI verwerkt vanaf het moment dat ze worden afgesloten. Vijf jaar nadat het krediet is beƫindigd verdwijnen de overeenkomstgegevens hiervan uit CKI.

Wij hebben er bewust voor gekozen alle kredieten te verwerken in plaats van alleen de probleemgevallen. Dit geeft namelijk een volledig beeld van het leen- en aflosgedrag van iemand. Zo helpen wij voorkomen dat iemand financieel gesproken teveel hooi op zijn vork neemt.

BKR beslist niet
Wij verwerken alle gegevens om neutraal en zonder oordeel te informeren over kredieten die iemand op zijn naam heeft of had staan. Wij beslissen namelijk niet of u een krediet krijgt. Het is de deelnemer die beslist. Op basis van alle beschikbare informatie maakt hij een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. Om een goede afweging te maken heeft de deelnemer ook gegevens nodig die niet bij ons bekend zijn. Denk hierbij aan uw inkomen, woonlasten, energielasten en gezinssituatie.