Plichten en rechten van deelnemers BKR

Deelnemers hebben plichten en rechten als het gaat om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). In de BKR regels staat wanneer men CKI moet of mag raadplegen. Deelnemers zijn verder verplicht om ons informatie te verstrekken. Als u een krediet hebt afgesloten met een deelnemer, geeft hij de gegevens van de overeenkomst aan ons door. De deelnemers informeren ons ook over veranderingen in uw gegevens. Bijvoorbeeld als u een krediet hebt afgelost of als u adresgegevens zijn gewijzigd.

Wanneer moeten deelnemers informeren?
Wanneer moeten deelnemers informatie verstrekken?
Wanneer mogen deelnemer informeren?

Deelnemers moeten informeren
Deelnemers zijn verplicht om naar uw gegevens te informeren als zij overwegen:

u een krediet te verstrekken;
u een kredietfaciliteit te verstrekken. Dit is een middel waaruit kredietverlening kan voortvloeien. Denkt u aan een flexibel krediet, kredietlimiet op uw betaalrekening of een creditcard.

Deelnemers moeten informatie verstrekken
Deelnemers zijn verplicht om de gegevens uit de overeenkomst door te geven als zij u een krediet hebben verstrekt. Daarnaast zijn zij ook verplicht om ons te informeren over veranderingen in uw gegevens. Over het algemeen wordt een krediet of kredietfaciliteit in CKI verwerkt als het bedrag waarover u kunt beschikken tussen de € 500 en € 125.000 ligt. Bovendien moet u minimaal drie maanden over het krediet of de kredietfaciliteit kunnen beschikken. Zo wordt uw creditcard bijvoorbeeld bij uitgifte al bij ons aangemeld. Ook al maakt u daar geen gebruik van. De deelnemers moeten er voor zorgen dat uw gegevens correct bij ons bekend zijn.