Procedure Geschillencommissie BKR

Kunt u het niet eens worden met de deelnemer over de door hem aangemelde gegevens? Dan kunt u de Geschillencommissie BKR om een uitspraak vragen. Deze commissie beoordeelt of de deelnemer en BKR zich hebben gehouden aan de BKR regels. Komt de Geschillencommissie tot een uitspraak, dan is deze bindend. Dit betekent dat de deelnemer, BKR en u zich moeten neerleggen bij de uitspraak.

Voor het indienen van klachten bij de geschillencommissie gelden onder andere de volgende voorwaarden:

U moet schriftelijk kunnen aantonen dat u uw klacht eerder zonder succes hebt voorgelegd aan de deelnemer of aan BKR. U kunt dus pas een beroep doen op de geschillencommissie als u er niet uit komt met de deelnemer of met BKR.
U moet uw bezwaar schriftelijk indienen binnen twee maanden nadat BKR of de deelnemer uw verzoek tot correctie heeft afgewezen.
U draagt zelf € 22,50 bij aan de kosten voor behandeling van uw bezwaarschrift door de commissie. Als de commissie u in het gelijkstelt, krijgt u deze bijdrage uiteraard terug.
De Geschillencommissie BKR komt een aantal keer per jaar bijeen. De uitspraken van de commissie worden gepubliceerd in het Uitsprakenblad van het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf, NIBE, in Amsterdam.

Wilt u meer weten over hoe u een klacht kunt indienen? Bel dan met onze afdeling Inlichtingen & Inzage. Op werkdagen is deze bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via 0900 – 257 84 35 of 0900 – BKRTIEL (€ 0,15 per minuut). Of schrijf naar BKR, afdeling Inlichtingen & Inzage, postbus 6080, 4000 HB Tiel. Onze medewerkers informeren u over de te volgen procedure, de geldende voorwaarden en de termijnen die u in acht moet nemen.