Profiel BKR

Stichting Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, is in 1965 door het financiële bedrijfsleven opgericht om het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) te verzorgen. Bij ons zijn bijna 17 miljoen kredieten van meer dan 8 miljoen consumenten in Nederland bekend. Wij hebben een bestuur en een directie. Hun taken en bevoegdheden liggen vast in de statuten van de stichting. Als stichting hebben wij geen winstoogmerk. Vergoedingen voor verleende diensten zijn onze voornaamste inkomstenbron.

Doelstellingen
Onze oprichtingsdoelstelling is een bijdrage leveren aan een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Deze doelstelling kent twee kanten. Aan de ene kant helpen wij voorkomen dat consumenten financieel gesproken te veel hooi op hun vork nemen. Aan de andere kant dragen wij bij aan het beperken van de financiële risico’s voor kredietverleners.

Hoofdactiviteit
Onze hoofdactiviteit is het informeren over kredietgegevens. Daarvoor beheren en verzorgen wij CKI. In CKI zijn de gegevens opgenomen van consumenten aan wie deelnemers kredieten of kredietfaciliteiten hebben verstrekt.