geld lenen bkrHypotheek BKR

De afkorting BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Bij het BKR worden alle kredieten die in Nederland worden verstrekt bijgehouden in een systeem.

Dit met als doel het beschermen van consumenten,  zodat ze niet te veel geld lenen. Maar een ander doel is het informeren van eventuele kredietverstrekkers waar kredieten worden aangevraagd. Deze kredietverstrekkers kunnen gegevens bij het BKR opvragen en krijgen dan een duidelijk beeld van eventuele kredieten en ook van eventuele BKR coderingen.

BKR coderingen.
Zoals gezegd worden bij het BKR alle kredieten die worden opgenomen geregistreerd. We spreken dan niet alleen van geld leningen maar ook mobiele telefoon abonnementen en winkelpas houders worden hier geregistreerd. Ben je in het bezit van een creditcard dan zal ook dit bij het BKR geregistreerd staan. Ook alle informatie omtrent maandelijkse betalingen voortvloeiend uit deze kredieten is bij het BKR bekend. Als iemand een bepaald soort krediet heeft dan kan het voorkomen, door wat voor reden dan ook, dat diegene niet (langer) aan de financiele verplichtingen kan voldoen. Is dit het geval dan ontstaat hierdoor een betalingsachterstand. Al bij een betalingsachterstand van 2 maanden kun je een BKR codering krijgen. Dit is een zogenaamde A-codering, de A van Achterstand. Als deze betalingsachterstand echter is weggewerkt dan wordt deze A-code omgezet naar een H-code, de H van Hersteld. De codering blijkt echter wel staan. Deze zal pas uit het systeem van het BKR verwijderd worden 5 jaar na afloop van het krediet.

Hypotheek BKR.
Iemand die bij het BKR geregistreerd staat met een negatieve code, een A- of H-code, zal veel moeilijkheden ondervinden bij het verkrijgen van een hypotheek. Vrijwel alle banken en andere hypotheek verstrekkers zijn verplicht om eerst bij het BKR te informeren naar bestaande kredieten en eventuele betalingsachterstanden hiervan. Heb je dus een negatieve registratie bij het BKR dan zal dit bij hen bekend worden. Dit kan voor deze banken en hypotheek verstrekkers een reden zijn om je geen hypotheek te willen verstrekken. Zij willen geen financieel risico lopen doordat uit deze gegevens blijkt dat je niet aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, of hebt voldaan.

Terecht?
Is het wel terecht dat veel banken en hypotheek verstrekkers de conclusie trekken dat je een soort van “risicoklant” bent? Er zijn ook veel gevallen waar mensen niet zo veel kunnen doen aan hun negatieve codering bij het BKR. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan doordat rekeningen naar het oude woonadres zijn gestuurd nadat iemand is verhuisd. Of het kan zo zijn dat door bijvoorbeeld een scheiding niet helemaal duidelijk was wie voor de betalingen verantwoordelijk was. En als je dan ook nog bedenkt dat een registratie bij het BKR al na slecht 2 maanden betalingsachterstand kan ontstaan dan is het natuurlijk erg vervelend dat je hierdoor grote problemen kan ondervinden bij het afsluiten of oversluiten van een hypotheek.

Ondanks je BKR registratie toch een hypotheek?
Gelukkig zijn er wel degelijk hypotheek verstrekkers te vinden waar je ondanks je negatieve BKR codering wel terecht kunt als je een hypotheek wilt afsluiten of je bestaande hypotheek wilt oversluiten. Deze hypotheek verstrekkers zijn hier dan ook in gespecialiseerd. Er zal worden gekeken naar je inkomen en vaste lasten en op basis van deze gegevens zullen de mogelijkheden voor een hypotheek worden bekeken. Als blijkt dat je financieel prima in staat bent om aan de financiele verplichtingen te kunnen voldoen dan zijn de deze hypotheek verstrekkers van mening dat je zeker in aanmerking moet kunnen komen voor een hypotheek, ongeacht de BKR codering.

Advies en offerte hypotheek BKR.
Wil je graag precies weten wat de mogelijkheden voor jou zijn mocht je graag een hypotheek willen afsluiten dan is het aan te bevelen om hier een gedegen advies over in te winnen. Ook is het natuurlijk raadzaam om vrijblijvend een offerte aan te vragen bij een van deze hypotheekverstrekkers. Op het internet kun je ook veel informatie omtrent hypotheken met BKR vinden. Ook zul je hier adressen van deze hypotheek verstrekkers kunnen vinden. Op veel sites kun je een indicatie krijgen van de maximale hypotheek die in jouw situatie mogelijk is. Door het invullen van een aantal gegevens op je scherm wordt hiervan een berekening gemaakt. Wil je echter exact weten wat mogelijkheden zijn dan kun je het beste een offerte aanvragen. Doordat er nogal eens wat verschil zit tussen verschillende hypotheek verstrekkers en de rentepercentages die zij hanteren is het verstandig om bij meerdere aanbieders een offerte aan te vragen. Je kunt op die manier goed bekijken welke hypotheek het beste bij jouw persoonlijke en financiële situatie past.