Wettelijke kader voor kredietverleners BKR

De kredietverlening in Nederland is met name geregeld in de Wet op het consumentenkrediet (Wck) en de Wet toezicht kredietwezen (Wtk). Kredietverleners die kredieten verstrekken aan consumenten, moeten beschikken over een Wck-vergunning. Deze wordt verleend door het Ministerie van Financiƫn.

De Wck verplicht Wck-vergunninghouders om zich aan te sluiten bij een stelsel van centrale kredietregistratie. In Nederland is dit het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van BKR. Voor een zorgvuldige beoordeling van een kredietaanvraag moeten alle kredietverleners die bij ons zijn aangesloten CKI raadplegen. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Wck en staat beschreven in de BKR regels. De informatie uit CKI is een aanvulling op de informatie die u zelf aan uw kredietverlener hebt verstrekt. Hij zal u bijvoorbeeld vragen naar uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie. Deze gegevens zijn niet bij ons bekend.